Kronika 2006-2016

2009-04-16

Wykłady Prestoniańskie


W dniach 16-21 kwietnia przebywał w Polsce Prestonian Lecturer Br:. John Stephen Wade, Sekretarz Quatuor Coronati Lodge. Podczas wizyty został wygłoszony w Lożach warszawskich oraz poznańskiej wykład: "Go and do thou likewise: English Masonic Processions from the 18th to the 20th Centurie". Br:. John S. Wade odwiedział także zbiory masoników w Ciążeniu oraz Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.

Prestonian Lecture (Wykład Prestoński) - od nazwiska wybitnego angielskiego rytualisty Williama Prestona (1742-1818); rozwinął on system wykładów na temat Rytu, które wygłaszał każdego tygodnia w Londynie w siedzibie Grand Charter of Harodim, ufundowanej przez niego w 1787 roku. W testamencie zapisał 300 funtów Wielkiej Loży na sfinansowanie "some well-informed Mason to deliver annualy a lecture on the First, Secondo or Third Degree of the Order of Masory, according to the system practised in the Lodge of Antiquity during his Mastership" ["któregoś dobrze wykształconego wolnomularza, by ten miał coroczny wykład na temat Pierwszego, Drugiego bądź Trzeciego stopnia wolnomularskiego, zgodnie z systemem praktykowanym w Lodge of Antiquity podczas sprawowania przez niego urzędu"].

Od tego czasu nominacja nowego wykładowcy uznana została za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w dziedzinie badań nad wolnomularstwem. Początkowo wykłady były wygłaszane raz w roku, potem w bardziej nieregularnych odstępach czasu aż do 1856 roku, gdy z nieznanych powodów zaniechano ich wygłaszania. Wznowione zostały z zasadniczymi modyfikacjami w 1924 roku, z przerwą w latach 1940-1946. Było wielu słynnych wykładowców, a z biegiem czasu tematyka wykładów przekroczyła trzy stopnie wolnomularskie.

Wykładowca jest wyznaczany na okres jednego roku i otrzymuje pozwolenie na wygłoszenie wykładu na wybrany przez siebie temat, a sam wykład powinien "zarówno edukować jak i bawić słuchaczy w Loży". Trzy urzędowe wykłady są wygłaszane w ciągu roku w lożach wybranych przez Board of General Purposes.

Prestonian Lecture jest jedynym oficjalnym wykładem usankcjonowanym przez United Grand Lodge of England.

redakcja@wlnp.pl