Kronika 2006-2016

2016-04-15

Złożeniem wieńca pod pomnikiem Waleriana Łukasińskiego na stołecznym Nowym Mieście oraz wybiciem lożowego znaczka wpisanego w kształt Orderu Wojennego Virtuti Militari Bracia ze S:. i D:. Loży Nr 2 Walerian Łukasiński uczcili 230. rocznicę urodzin Patrona.

Premiera znaczka miała miejsca 21 kwietnia podczas uroczystej Loży Bankietowej z okazji okrągłej rocznicy urodzin Waleriana Łukasińskiego. W uroczystości wzięli udział Wielce Czcigodny Wielki Mistrz W:.L:.N:.P:., Wielce Czcigodni Byli Wielcy Mistrzowie, Czcigodni Mistrzowie oraz Bracia z innych polskich Warsztatów.

Walerian Łukasiński urodził się 15 kwietnia 1786 r. w Warszawie. Był polskim działaczem niepodległościowym, majorem 4 pułku piechoty liniowej. Zasłynął m.in. jako twórca Towarzystwa Patriotycznego i Wolnomularstwa Narodowego.

S:. i D:. Loża Walerian Łukasiński ukonstytuowała się w 1920 r. W okresie międzywojennym gromadziła głównie oficerów wojska oraz polityków z obozubliskiego Marszałkowi Państwa. Uśpiła się w 1926 r. Decyzję o obudzeniu Warsztatu Loża-Matka Kopernik podjęła 2 grudnia 1991 r.


2015-11-16
W związku z zamachami w Paryżu Wielki Mistrz Jacek Klocek przekazał kondolencję Wielkiemu Mistrzowi Wielkiej Narodowej Loży Francji. Współczując rannym i rodzinom ofiar, modląc się za zmarłych, zapewnił o niezmiennej gotowości i sile Polskich Braci do obrony istotnych dla nas wartości: Godności, Wolności oraz Pokoju.

2015-11-07

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyło się tradycyjne spotkanie krakowskiej loży "Przesąd Zwyciężony" oraz poznańskiej  "Świątynia Hymnu Jedności". W tym roku uroczystość miała miejsce w Krakowie w obecności Wielkiego Mistrza Jacka Klocka oraz Byłego Wielkiego Mistrza Aleksandra Kalinowskiego a także gości z lóż warszawskich "Kopernik" oraz "Walerian Łukasiński". 

Po zakończeniu współnych prac Bracia oraz Panie spotkali się na uroczystej kolacji. Dnia następnego goście zostali oprowadzeni po Krakowie szlakiem wolnomularskim m.in. architektów krakowskich: Wacława Krzyżanowskiego oraz Szczepana Humberta.

Dnia 11 listopada Święto Niepodległości zostało uczczone przez złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Krakowie. 


2015-11-01
Dnia 1 listopada w Berlinie miało miejsce Zgromadzenie Zjednoczonej Wielkiej Loży Niemiec podczas którego odbyła się Instalacja nowego Wielkiego Mistrza. W zgromadzeniu udział wzięło 46 delegacji z regularnych Wielkich Lóż. Wielka Loża Narodowa Polski reprezentowana była przez Wielkiego Mistrza Jacka Klocka.

2015-09-26

Dnia 26 września 2015 roku podczas nadzwyczajne Zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski odbyła się ceremonia Instalacji Wielkiego Mistrza Jacka Klocka oraz Wielkich Urzędników. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wszystkich lóż Wielkiej Loży Narodowej Polski oraz goście z Wielkiej Loży Ukrainy, Wielkiej Loży Litwy, Wielkiej Loży Łotwy, Wielkiej Loży Estonii, Wielkiej Loży Szwecji, Wielkiej Zjednoczonej Loży Niemiec, Wielkiego Wschodu Włoch, Wielkiej Loży Chorwacji, Wielkiej Loży Serbii, Symbolicznej Wielkiej Loży Węgier oraz Wielkiej Loży Szkocji a także Bracia pracujący w lożach białoruskojęzycznych.

Po zakończeniu oficjalnego zgromadzenia przedstawiciele Symbolicznej Wielkiej Loży Węgier oraz Wielkiej Loży Narodowej Polski złożyli kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim.


2015-06-20

20 czerwca odbyło się doroczne Zgromadzenie Wielkiej Loży Nardowej Polski. W spotkaniu udział wzięli delegaci ze wszystkich lóż Wielkiej Loży Narodowej Polski, Czcigodni Mistrzowie Lóż, Wielcy Oficerowie oraz Byli Wielcy Mistrzowie. Podczas tegorocznego Zgromadzenia został wybrany nowy Wielki Mistrz na kadencję 2015-2018. 


2015-06-06

Tegoroczne - dwudzieste - spotkanie w Szymbarku podobnie jak w latach poprzednich odbyło się we współudziale Braci z lóż polskich oraz pracujących w lożach zagranicznych.  Prace odbyły się pod Młotkiem Czcigodnych Lóż "Przesąd Zwyciężony" oraz "Iwan Łuckiewicz" - białoruskojęzycznej loży pracującej pod Konstytucją Wielkiej Loży Narodowej Polski. W czasie prac przybliżona została postać patrona loży i historia wolnomularstwa na ziemii białoruskiej.

Zgodnie z tradycją po pracach rytualnych odbył się współny piknik z rodzinami oraz przyjaciółmi podczas, którego zaprezentowano szkła pamiętkowe z okazji dwudziestego spotkania.


2015-06-05
47 Konferencja Wielkich Mistrzów odbyła się w tym roku w Serbii. W spotkaniu udział wzięli Wielcy Mistrzowie i ich reprezentanci z większości Wielkich Lóż europejskich. Wielka Loża Narodowa Polski reprezentowała była przez Wielkiego Namiestnika.

2015-04-17
W dniach 17-18 kwietnia odbyło się uroczyste Zgromadzenie Wielkiej Loży Litwy. Wielka Loża Narodowa Polski reprezentowana była przez Wielkiego II Dozorcę oraz Wielkiego Eksperta.

2015-04-17

Uroczystą Lożą Bankietową uczcili polscy wolnomularze 95. rocznicę zapalenia świateł Sprawiedliwej i Doskonałej Loży Nr 2 Walerian Łukasiński pracującej na Wschodzie Warszawy.

Oprócz Braci reprezentujących niemal wszystkie polskie loże na uroczystość przybyli dostojni goście: Czcigodny Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski, Wielcy Namiestnicy, Czcigodni Mistrzowie bądź reprezentanci Czcigodnych Mistrzów Lóż naszej Konstytucji oraz obecny i byli Czcigodni Mistrzowie Sprawiedliwej i Doskonałej Loży Nr 2 Walerian Łukasiński. Zgodnie z tradycją Bracia wznieśli rytualne toasty, a prace uświetniła deska pt. „Walerian Łukasiński na Wsch:. Warszawy. Czas Mityczny Loży nr 2”. Na ręce Czcigodnego Mistrza Loży-Jubilatki złożono gratulacje i pozdrowienia z innych lóż.

Podczas uroczystości zainicjowano w Loży Nr 2 nowy zwyczaj – od tej pory każdy Brat, któremu nadana zostanie godność mistrza wolnomularskiego, może otrzymać pamiątkową szpadę.


2015-03-21
W dniu 21 marca w Sztokholmie odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Szwecji. Wielka Loża Narodowa Polski reprezentowana była przez Wielkiego Namiestnika.

2015-03-13
W dniach 13-14 marca odbyło się spotkanie lóż litewskich pracujących na Wschodzie Hamburga. Spotkanie miało charakter międzynarodowy. Udział w nim wzięli przedstawiciele wielu obediencji. Wielka Loża Narodowa Polski reprezentowana była przez Wielkiego II Dozorcę oraz Wielkiego Eksperta.

2014-11-11
W dniu 11 listopada w Katowicach z okazji 5-lecia zapalenia Świateł odbyły się nadzwyczajne prace loży włoskojęzycznej "Emil Drach". W spotkaniu udział wzięły delegację z Niemiec, Czech, Holandii, Belgii oraz Włoch a ze strony Wielkiej Loży Narodowej Polski Wielki Namiestnik, Wielki Ekspert, Wielki II Dozorca oraz Wielki Sekretarz. Spotkanie było okazją do przypomnienia postaci Brata Emila Dracha, który miał szczególną rolę w budowie wolnomularstwa w Polsce.

2014-11-09
W dniach 9-11 listopada odbyło się w Poznaniu spotkanie lóż "Przesąd Zwyciężony" oraz "Świątynia Hymnu Jedności". Było to drugie spotkanie tych lóż zorganizowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tym razem dodatkowo zostały połączone ze zwiedzaniem Poznania oraz Pałacu w Ciążeniu.

2014-10-11
W dniach 11-12 października odbyło się spotkanie europejskich Wielkich Sekretarzy i Wielkich Kanclerzy. W tym roku gospodarzem spotkania była Wielka Zjednoczona Loża Anglii. Wielka Loża Narodowa Polski reprezentowana była przez Wielkiego Sekretarza ds. Języków Obcych.

2014-07-05
Dnia 5 lipca odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Rosji. Wielka Loża Narodowa Polski nie wzięła udziału w spotkaniu.

2014-07-05
Dnia 5 lipca odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Ukrainy, które miało miejsce we Lwowie. Podczas Zgromadzenia zapalone zostały Światła w nowej Loży pracującej na Wschodzie Kijowa. W uroczystości udział wzięły delegacje z Wielkiej Zjednoczonej Loży Niemiec, Wielkiej Loży Słowacji, Wielkiej Loży Turcji oraz delegacja Wielkiej Loży Narodowej Polski pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Aleksandra Kalinowskiego. 

2014-06-21

Dnia 21 czerwca 2014 roku w Koszycach odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Słowacji. Podczas uroczystego spotkania został nadany patent oraz zapalone Światło w nowej Loży "Pavol Josef Safarik" pracującej na Wschodzie Koszyc. W czasie ceremonii zainstalowani zostali Czcigodny Mistrz Loży oraz jej Oficerowie. 

W uroczystości udział wzięły delegacje z Wielkiej Loży Ukrainy, Wielkiej Symbolicznej Loży Węgier, Wielkiej Loży Czech, Wielkiej Loży Serbii, Regularnej Wielkiej Loży Belgii oraz z Wielkiej Loży Narodowej Polski pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Aleksandra Kalinowskiego.


2014-05-03

Dnia 3 maja na Kasztelu w Szymbarku odbyło się spotkanie Wolnomularzy i ich rodzin z Litwy, Niemiec, Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Czech. Prace odbyły się pod przewodnictwem Czcigodnych Lóż "Przesąd Zwyciężony" z Krakowa oraz "Kamieniar" ze Lwowa przy obecności Wielkiego Mistrza oraz Wielkich Oficerów Wielkiej Loży Narodowej Polski oraz Wielkiej Loży Ukrainy.

Z okazji spotkania został wydany pierwszy numer biuletynu WLNP oraz pamiątkowe szkła wolnomularskie.

 


2014-05-02

W dniach 2-4 Maja w Talinie odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Estonii podczas której świętowano 15-lecie utworzenia wolnomularstwa w Estonii. W uroczystym spotkaniu udział wzięłą delegacje z: WL Andory, WL Austrii, WL Bułgarii, WL Danii, WL Islandii, WL Finlandii, WZL Niemiec, WL Węgier, WLR Włoch, WL Łotwy, WL Litwy, WL Luksemburga, WL Rosji oraz Wielkiej Loży Narodowej Polski.

 


2014-05-02

W dniach 2-4 Maja w Talinie odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Estonii podczas której świętowano 15-lecie utworzenia wolnomularstwa w Estonii. W uroczystym spotkaniu udział wzięłą delegacje z: WL Andory, WL Austrii, WL Bułgarii, WL Danii, WL Islandii, WL Finlandii, WZL Niemiec, WL Węgier, WLR Włoch, WL Łotwy, WL Litwy, WL Luksemburga, WL Rosji oraz Wielkiej Loży Narodowej Polski.

 


2014-04-12
Dnia 12 kwietnia miała miejsce instalacja Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Litwy. W uroczystości udział wzięła delegacja Wielkiej Loży Narodowej Polski pod przewodnictwem Wielkiego Namiestnika.

2013-12-12
12 grudnia 2013 roku odszedł na Wieczny Wschód
nasz ukochany Brat, Przyjaciel,
 
Ryszard Siciński,
 
Honorowy Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski,
Wielki Mistrz WLNP w latach 2003-2006,
człowiek szlachetny i mądry, zawsze gotowy do pomocy innym,
znakomity prawnik i adwokat.
 
Będziemy mieć Go zawsze we wdzięcznej pamięci
 
Bracia z Wielkiej Loży Narodowej Polski
2013-11-15

I Europejska Konferencja "Wartości Masońskie" została zorganizowana przez Wielką Symboliczną Lożę Węgier oraz Zjednoczoną Wielka Lożę Niemiec. 

Konferencja została zwołana w celu zainicjowania dyskusji pomiędzy braćmi pracującymi w różnych regularnych Wielkich Lożach europejskich na temat wyzwań jakie niesie współczesność wobec wolnomularzy a także w celu zachęcenia braci do dyskusji na temat możliwych działań wspierających promocję ludzkiej godności i pokoju pomiędzy narodami.

Spotkanie odbyło się 14-16 listopada w Budapeszcie. Wielką Lożę Narodową Polski reprezentowała delegacja złożona z WC Wielkiego Mistrza oraz WC Wielkiego Namiestnika.

2013-11-11

Dnia 11 listopada reprezentanci Wielkiej Loży Narodowej Polski uczcili Narodowe Święto Niepodległości poprzez złożenie wiązanki kwiatów w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W ten sposób bracia pragnęli w sposób symboliczny wyrazić podziękowania Wielkiemu Architektowi Wszechświata za odzyskanie niepodległości.

2013-11-09

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości dnia 9 listopada odbyły się wspólne prace krakowskiej loży "Przesąd Zwyciężony" oraz poznańskiej "Świątynia Hymnu Jedności". 

Dnia 11 listopada, podczas uroczystości państwowych, delegacja obu lóż złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krakowie.

2013-07-14

Dnia 14 lipca we Lwowie dla uczczenia pamięci ofiar wydarzeń roku 1943 na terenach Ukrainy i Polski odbyły się wspólne prace wolnomularzy ukraińskich i polskich.

Poniżej odczytane podczas spotkania oświadczenie Wielkiego Mistrza WLNP oraz modlitwę za Wołyń przez braci ukraińskich.

2013-06-22
Na Ch:. W:. B:. W:. dnia 22 czerwca na Wschodzie Warszawy podczas uroczystego spotkania prowadzonego pod młotkiem Wielkiego Mistrza Aleksandra Kalinowskiego, w odpowiedzi na petycję siedmiu Mistrzów Wolnomularskich, zapalono Światła loży numer 12 pracującą pod Konstytucją Wielkiej Loży Narodowej Polski i nadano jej nazwę "π" ("PI"). Następnie Instalowano pierwszego Czcigodnego Mistrza nowopowstałej loży oraz jej Urzędników.

2013-06-22
Dnia 22 czerwca odbyło się uroczyste Zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski. W spotkaniu udział wzięli bracia ze wszystkich lóż polskich. Podczas posiedzenia delegaci przedstawili sprawozdania z działalności lóż. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Wielkiego Warsztatu, udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia a także zaakceptowało zmiany Wielkich Urzędników zaproponowane przez Wielkiego Mistrza Aleksandra Kalinowskiego.

2013-05-18
Dnia 18 maja w Pradze odbyła się Instalacja nowowybranego Wielkiego Mistrza oraz Wielkich Oficerów Wielkiej Loży Czech. W ceremonii liczny udział wzięli bracia z lóż czeskich a także oficjalni delegaci z Wielkich Lóż Anglii, Rumunii, Macedonii, Belgii, Estonii, Węgier, Hiszpani oraz Polski.

2013-05-02
W dniu 2 maja na Kasztelu w Szymbarku odbyło się spotkanie wolnomularzy polskich. Wzięli w nim udział Bracia z lóż polskich a także zaprzyjaźnieni Bracia z Ukrainy, Litwy, Białorusi oraz Niemiec. W tym roku prace dedykowane były pamięci naszego przyjaciela Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Ukrainy, który przeszedł do Wiecznego Wschodu. 

2013-04-19

19 kwietnia, podczas uroczystych obchodów upamiętniających 70 rocznicę wybuchu Powstania w Gettcie Warszawskim, delegacja WLNP  pod przewodnictwem W:. Cz:.  Wielkiego Mistrza Aleksandra Kalinowskiego, oddala hołd żydowskim bojownikom walczącym o godność i wolność.  

Delegacja wolnomularzy polskich miała charakter oficjalny.


2012-11-11
W imieniu Wielkiej Loży Narodowej Polski W:. C:. Wielki Mistrz wraz z Wielkim I Dozorcą, Wielkim Sekretarzem oraz Czcigodnym Mistrzem Loży "Kopernik" uczcili Narodowe Święto Niepodległości.

Złożenie wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza było wyrazem patriotyzmu, umiłowania wolności i braterstwa które to wartości stanowią fundament naszego stowarzyszenia. Na szarfie umieszczono napis:
 
"Zawsze wdzięczni - budujmy przyszłość bez grobów znanych i nieznanych żołnierzy".

Obecność przedstawicieli WLNP była także wyrazem pamięci dla naszych nieżyjących braci: współtwórców Konstytucji 3 Maja 1791, biorących udział w powstaniach narodowych w okresie zaborów, walczących o niepodległość podczas II Wojny Światowej, a także naszych braci z Emigracyjnego Rządu w Londynie, członków ruchu "Solidarność"  oraz innych ruchów, które doprowadziły do odzyskania niepodległości w roku 1989.

Nasz udział był także pokłonem pełnym szacunku dla tych wszystkich, którzy i dzisiaj z troską i oddaniem myślą o naszej niepodległej Ojczyźnie.
 
redakcja@wlnp.pl 

2012-09-29
Podczas nadzwyczajnego Zgromadzenia Wielkiej Loży Narodowej Polski, w obecności delegatów z większości lóż polskich, został instalowany przez Byłych Wielkich Mistrzów WC Wielki Mistrz Aleksander Kalinowski.

2012-08-01
W 68 rocznicę Powstania Warszawskiego Wielki Mistrz wraz z członkami Wielkiego Warsztatu Wielkiej Loży Narodowej Polski złożył kwiaty pod pomnikiem Gloria Victis. Ceremonia na Wojskowych Powązkach była wyrazem pamięci dla braci i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

2012-05-26

W dniu 26 maja 2012 roku, miało miejsce Zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski. W trakcie Posiedzenia dokonano wyboru Wielkiego Mistrza na kadencję 2012-2015. Został nim Wielce Czcigodny Brat Aleksander Kalinowski. Zgromadzenie przyjęło ponadto zaproponowany przez Elekta skład Wielkiego Warsztatu.


2012-03-24
Dnia 24 marca 2012 roku, odszedł na Wieczny Wschód Brat Jan Winczakiewicz.
Wielokrotny Czcigodny Loży paryskiej "Copernic". Członek WLNP. Dziennikarz, poeta, prozaik i malarz. Bohater II Wojny Światowej odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari,  a za zasługi czasu pokoju także Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Brat Jan Winczakiewicz był nestorem Wolnomularstwa Polskiego, niezwykle dla niego zasłużonym,

2012-01-14
W dniu 14 stycznia 2012 roku, odbyły uroczystości poświęcone dwudziestej rocznicy Przebudzenia Loży nr.2 "Walerian Łukasiński" na wschodzie Warszawy pracującej. W ich trakcie przeprowadzone zostały okolicznościowe Prace rytualne, które swoją obecnością uświetnili Wielce Czcigodny Wielki Mistrz WLNP, oraz Bracia Goście reprezentujący wszystkie Loże naszej Obediencji.

2011-10-06

Bracia członkowie Loży nr 2 "Walerian Łukasiński" zainicjowali działalność gremium mającego przygotować obchody 20 rocznicy Obudzenia warsztatu. 

Bracia bardzo proszą o kontakt z redakcja@wlnp.pl tych Czytelników Kroniki WLNP, którzy czują się w jakikolwiek sposób związani z Lożą "Walerian Łukasiński", a chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami, lub pamiątkami.


2011-09-24
W dniu 24 września 2011 roku, odbyła się Instalacja nowowybranego W:. Cz:. Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Ukrainy. W uroczystości wzięła udział Delegacja WLNP.

2011-06-26
Nazajutrz po uroczystym Zgromadzeniu WLNP, odbył się doroczny Piknik Świętojański.
Wzięli w nim udział Bracia wolnomularze, oraz członkowie ich rodzin. Przybyli także Goście z Obediencji zagranicznych. Część artystyczną Pikniku, wypełniły utwory muzyki klasycznej.

2011-06-25

W dniu 25 czerwca 2011 roku, odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski.  
Sprawozdania ze swojej pracy złożyli Czcigodni Mistrzowie Lóż WLNP, oraz Oficerowie Wielkiej Loży. Zgromadzenie dokonało także wyboru na urząd Wielkiego Namiestnika.


2011-04-14
W dniu 14 kwietnia Bracia członkowie Loży nr 2 uczcili 225 rocznicę urodzin Waleriana Łukasińskiego, składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem Patrona.

2011-02-18
Dzień pożegnania W:.C:. Honorowego Wielkiego Mistrza WLNP Brata Janusza Maciejewskiego, zbiegł się z datą pierwszego pozaobediencyjnego spotkania osób zainteresowanych kwerendą, badaniami i popularyzacją archiwów wolnomularskich znajdujących się na terenie Polski.
Naturalnym koordynatorem podjętych działań jest W:.C:. Mistrz Tadeusz Cegielski.
Będziemy informować o losach tej ważnej inicjatywy.

2011-02-09
Dnia 9 lutego 2011 roku
odszedł do Wiecznego Wschodu

Janusz Maciejewski

współtwórca powojennego odrodzenia polskiego wolnomularstwa.
Mistrz Loży Matki „Kopernik”, kilkakrotnie wybierany jej Czcigodnym,
w latach 1994 - 1999 Wielki Mistrz, a potem Wielki Mistrz Honorowy
Wielkiej Loży Narodowej Polski.

Był naszym przewodnikiem, opiekunem i wzorem wolnomularza.
Był prawym, szlachetnym, dobrym człowiekiem.
Szanowaliśmy Go i kochali.

Bracia

2011-01-28
Dnia 25 stycznia 2011 roku w Hajfie odbyła się  Instalacja nowowybranego W:. Cz:. Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Państwa Izrael. 
Udział w tej Uroczystości wzięła Delegacja WLNP z jej W:.Cz:.Wielkim Mistrzem  na czele.
Dla swoich Gości,  Bracia z Izraela przygotowali bardzo atrakcyjny program turystyczny, który między innymi obejmował zwiedzanie Hajfy, Galilei i Jerozolimy.

2010-12-11
W dniu 11 grudnia 2010 roku, odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski.
Podczas uroczystego posiedzenia dokonano wyboru członków Wielkiego Warsztatu.


2010-11-29
W dniach 26 -28 listopada 2010 roku, odbyło się doroczne Zgromadzenie Zjednoczonej Wielkiej Loży Bułgarii. 
Na zaproszenie W:.C:. Wielkiego Mistrza ZWLB, udział w tych Uroczystościach wzięła Delegacja WLNP, z jej W:.C:. Wielkim Mistrzem na czele.
Obecni byli także Przedstawiciele wielu europejskich Obediencji wolnomularskich.

2010-11-03
Na zaproszenie W:.C:. Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Węgier, w dniach 30-31 pażdziernika 2010 roku gościł w Budapeszcie W:.C:. Wielki Mistrz WLNP wraz z towarzyszącymi mu Braćmi.
Okazją do złożenia tej braterskiej wizyty, była 125 rocznica Zapalenia Świateł w Loży "Deak Ferencz". W uroczystościach wzięły także udział Delegacje ze wszystkich sąsiadujących z Wielką Lożą Węgier Obediencji wolnomularskich, oraz Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii i Zjednoczonej Wielkiej Loży Niemiec.

2010-09-12

W dniu 12 września 2010 roku, odbyły się uroczystości z okazji pierwszej rocznicy konsekracji Loży „Emil Drach”. Na tę okazję, przybyli liczni Goście z wolnomularskich Obediencji Włoch, Holandii i Czech. Na zakończenie Spotkania, wszyscy obecni na nim Bracia, otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez zaprzyjaźnioną lożę „Fedeli d'amore” Nr 632 na wschodzie Florencji.


2010-09-07
Na zaproszenie W:.C:.Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Ukrainy, W:.C:.Wielki Mistrz WLNP wraz z towarzyszącą mu trzyosobową Delegacją, wziął we Lwowie udział w ceremonii wniesienia Świateł do Loży  "Jerzy Kotermak",  na wschodzie Drohobycza pracującej.

2010-06-27
Dnia 27 czerwca 2010 roku, odbył się tradycyjny, doroczny Piknik Świętojański WLNP. 
Udział w nim wzięli Bracia wolnomularze, oraz członkowie ich rodzin. Nie zabrakło również Gości, z zagranicznych Obediencji wolnomularskich. Część artystyczną Pikniku, wypełniła muzyka klasyczna, między innymi utwory Mozarta.

2010-06-26

W dniu 26 czerwca 2010 roku, odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski.

W spotkaniu tym, udział wzięli Delegaci reprezentujący loże WLNP.
Podczas uroczystego posiedzenia, Zgromadzenie dokonało wyboru  Przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej,  Wielkiego Namiestnika, oraz członków Trybunału Wolnomularskiego,
Sprawozdania ze swojej pracy złożyli Czcigodni Mistrzowie lóż WLNP, oraz Oficerowie Wielkiej Loży.


2010-04-12


W obliczu narodowej tragedii, najgłębiej zasmuceni odejściem
Pierwszego Obywatela Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
oraz Jej Córek i Synów oddanych służbie Ojczyźnie,
my, Wolnomularstwo Polskie, składamy Im hołd i pozostajemy w bólu z bliskimi.


2010-02-23

W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi "masońskiego biura w Brukseli" informujemy, że Wielka Loża Narodowa Polski kategorycznie odcina się od tych działań, niezgodnych z zasadami i duchem wolnomularstwa.

Ich inicjatorami są osoby związane z organizacjami, które nie są uznawane przez Wielką Lożę Narodową Polski.

Wielka Loża Narodowej Polski zakazuje w swoich lożach jakichkolwiek dyskusji politycznych czy religijnych i nie formułuje żadnych poglądów w tym zakresie.

Nikt nie ma prawa jej reprezentować, a w szczególności zabierać głosu w imieniu "masonerii europejskiej".

 

redakcja@wlnp.pl


2010-01-30
Dnia 30 stycznia 2010 roku podczas uroczystych prac białoruskojęzycznej Loży nr. 8 "Iwan Łuckiewicz" zostało do niej afiliowanych 11 Braci z Wielkiej Loży Ukrainy. Spotkanie uświetnili goście z Francji oraz bracia z większości lóż polskich.

redakcja@wlnp.pl

2009-12-12
Podczas Zgromadzenia Wielkiej Loży Narodowej Polski, które odbyło się 12 grudnia 2009 roku wybrano Wielkiego Mistrza na kadencję 2010-2013. Zgodnie z wolą Zgromadzenia urząd nadal piastować będzie W:. C:. Marek Złotek-Złotkiewicz. Zgromadzenie przyjęło także zaproponowany skład Wielkiego Warsztatu i Zarządu Stowarzyszenia.

redakcja@wlnp.pl

2009-09-12
Dnia 12 września 2009 wniesiono światło wolnomularskie do włoskojęzycznej Loży "Emil Drach". W ceremonii udział wzięła między innymi oficjalna delegacja Wielkiego Wschodu Włoch pod przewodnictwem Wielkiego Namiestnika W:. C:. B:. Massimo BIANCHI. Wszyscy obecni Bracia otrzymali pamiątkowe, numerowane medale Loży.

Loży nadano imię W:. C:. B:.  Emila Dracha, Wielkiego Mówcy Grande Oriente d'Italia, który odegrał istotną rolę w obudzeniu Wielkiej Loży Narodowej Polski.

redakcja@wlnp.pl

2009-07-31
Dnia 31 lipca 2009 został powołany Trójkąt wolnomularski pracujący na Wschodzie Wrocławia. W pracach Trójkąta brać będą udział Bracia mieszkający we Wrocławiu a także bracia Mistrzowie pracujący w lożach poznańskiej, katowickiej oraz krakowskiej.

Zadaniem Trójkąta jest przygotowanie fundamentów pod budowę gmachu Loży pracującej na Wschodzie Wrocławia.

redakcja@wlnp.pl

2009-04-16
W dniach 16-21 kwietnia przebywał w Polsce Prestonian Lecturer Br:. John Stephen Wade, Sekretarz Quatuor Coronati Lodge. Podczas wizyty został wygłoszony w Lożach warszawskich oraz poznańskiej wykład: "Go and do thou likewise: English Masonic Processions from the 18th to the 20th Centurie". Br:. John S. Wade odwiedział także zbiory masoników w Ciążeniu oraz Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.

Prestonian Lecture (Wykład Prestoński) - od nazwiska wybitnego angielskiego rytualisty Williama Prestona (1742-1818); rozwinął on system wykładów na temat Rytu, które wygłaszał każdego tygodnia w Londynie w siedzibie Grand Charter of Harodim, ufundowanej przez niego w 1787 roku. W testamencie zapisał 300 funtów Wielkiej Loży na sfinansowanie "some well-informed Mason to deliver annualy a lecture on the First, Secondo or Third Degree of the Order of Masory, according to the system practised in the Lodge of Antiquity during his Mastership" ["któregoś dobrze wykształconego wolnomularza, by ten miał coroczny wykład na temat Pierwszego, Drugiego bądź Trzeciego stopnia wolnomularskiego, zgodnie z systemem praktykowanym w Lodge of Antiquity podczas sprawowania przez niego urzędu"].

Od tego czasu nominacja nowego wykładowcy uznana została za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w dziedzinie badań nad wolnomularstwem. Początkowo wykłady były wygłaszane raz w roku, potem w bardziej nieregularnych odstępach czasu aż do 1856 roku, gdy z nieznanych powodów zaniechano ich wygłaszania. Wznowione zostały z zasadniczymi modyfikacjami w 1924 roku, z przerwą w latach 1940-1946. Było wielu słynnych wykładowców, a z biegiem czasu tematyka wykładów przekroczyła trzy stopnie wolnomularskie.

Wykładowca jest wyznaczany na okres jednego roku i otrzymuje pozwolenie na wygłoszenie wykładu na wybrany przez siebie temat, a sam wykład powinien "zarówno edukować jak i bawić słuchaczy w Loży". Trzy urzędowe wykłady są wygłaszane w ciągu roku w lożach wybranych przez Board of General Purposes.

Prestonian Lecture jest jedynym oficjalnym wykładem usankcjonowanym przez United Grand Lodge of England.

redakcja@wlnp.pl

2009-03-21
W uroczystościach konsekracji Wielkiej Loży Słowacji wzięła udział 10-osobowa delegacja WLNP pod przewodnictwem Wielce Czcigodnego Wielkiego Mistrza.

Uroczystość zgromadziła liczne delegacje Wielkich Lóż. Wielcy Mistrzowie przewodzili delegacjom Wielkich Lóż: Czech, Niemiec, Estonii, Rosji, Słowenii, Luksemburga, Mołdawi, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Austrii, pod przewodnictwem Wielkich Oficerów obecne były również delegacje Wielkich Lóż Belgii, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Francji, Włoch, a także delegacja Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii.

Uroczystość została upamiętniona okolicznościowym dziennym datownikiem pocztowym, dostępnym tylko w dniu Konsekracji na Głównej Poczcie w Bratysławie.

redakcja@wlnp.pl

2009-03-07
W I Rocznicę Konsekracji odbyły się uroczyste prace w katowickiej Loży nr 9 Silesia. Przybyli Bracia z zaprzyjaźnionych Lóż z Włoch, Francji, Niemiec, Holandii i Anglii. Uroczystość została upamiętniona specjalnie wybitym medalem pamiątkowym Loży nr 9 SILESIA.

redakcja@wlnp.pl

2009-01-10
Spotkanie w Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyło się w dniu 10 stycznia 2009.

Referat pt. „Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu” wraz z pokazem osiemnastowiecznych, między innymi Konstytucji Andersona, i młodszych druków przedstawił Starszy Kustosz Pan Andrzej Karpowicz.

Na zakończenie Cz:.M:. Loży "Świątynia Hymnu Jedności" wręczył referentowi Honorowy Medal Loży. Jest to pierwsze tego typu odznaczenie przyznane osobie, która wolnomularzem nie jest. List z podziękowaniami za dotychczasową pracę przy propagowaniu wiedzy o zbiorach przekazał również Wielki Mistrz WLNP. Poza Braćmi z poznańskiej loży w spotkaniu uczestniczył również Redaktor Naczelny rocznika poświęconego myśli i historii wolnomularstwa „Ars Regia” prof. dr hab. Tadeusz Cegielski.

redakcja@wlnp.pl

2008-12-27
Dnia 27 grudnia w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski na które przybyli reprezentanci większości Lóż polskich. Podczas prac Wielkiej Loży zostały przedstawione przez delegatów krótkie sprawozdania oraz plany dotyczące funkcjonowania poszczególnych lóż. Swoje sprawozdanie przedstawił także Wielki Warsztat.

redakcja@wlnp.pl

2008-10-10
W dniach 10 i 11 października w Londynie odbyła się, zorganizowana przez Wielką Zjednoczona Lożę Anglii, konferencja Wielkich Sekretarzy oraz Wielkich Kanclerzy. Do Freemason Hall, w którym odbyło się spotkanie, przybyli reprezentanci większości europejskich obediencji regularnych, w tym przedstawiciel Wielkiej Loży Narodowej Polski.

Coroczne spotkania Wielkich Sekretarzy i Wielkich Kanclerzy mają charakter roboczy i służą wymianie praktycznych doświadczeń oraz informacji dotyczących funkcjonowania sekretariatów europejskich obediencji.

redakcja@wlnp.pl

2008-10-04
4 października odbyła się ceremonia konsekracji, której celem było obudzenie, pozostającej przez prawie 200 lat w ciemnościach, Loży „Wolność Odzyskana”. Wielki Mistrz zainstalował Br:. Nicholasa Johna Tkatschuka jako Czcigodnego Mistrza tej Loży.

Loża Internetowa 9659 z East Lancashire pracujące pod jurysdykcją UGLE uruchomiła międzynarodowy fundusz, którego zadaniem jest wspomaganie Wolnomularstwa w różnych częściach świata. Poprzez ten fundusz Loża Coronation z UGLE, przekazała wiele masońskich przedmiotów na rzecz obudzenia Loży „Wolność Odzyskana”.

W ceremonii wzięli udział delegaci z całej Polski, Anglii, Francji, Szwecji i Ukrainy.

Historia Loży „Wolność Odzyskana” i Wolnomularstwa w regionie lubelskim.

Loża „Wolność Odzyskana” pracująca w Lublinie, 250 km na wschód od Warszawy i w odległości 100 km od granic Ukraińskiej, swoją aktywność zakończyła prawie 200 lat temu.
Pisząc o historii Loży „Wolność Odzyskana” należy wspomnieć, że w latach 1733 do 1738 roku Ramzes Bartazan był reprezentantem polskiego Wolnomularstwa w regionie lubelskim dla Wielkiej Loży Anglii. Istnieją publikacje i dowody na to, że w tym właśnie okresie funkcjonowała w Lublinie loża, której Czcigodnym Mistrzem był burmistrz miasta Stanisław Małachowski-Łempicki.
2008-06-21
21 czerwca 2008 r. odbyło się coroczne zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowa Polski. W uroczystym spotkaniu udział wzięli delegaci ze wszystkich lóż polskich. Podczas posiedzenia przedstawiono zgromadzeniu sprawozdanie Wielkich Oficerów, Wielkiego Mistrza oraz komisji rewizyjnej stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium Wielkiemu Warsztatowi za rok 2007/2008.

Ceremonia została dodatkowo uświetniona przez przekazanie przez J.W. Sińskiego zbiorów archiwalnych dotyczących powstania Loży Kopernik, listów Loży Kopernik oraz o powojenną historię loży.

redakcja@wlnp.pl

2008-05-10
W:.C:. Wielki Mistrz WLNP w asyście dwóch Wielkich Oficerów udał się na zaproszenie Wielkiej Loży Turcji na jej coroczne uroczyste prace w Istambule, które odbyły się 10 maja. Wizyta ta była rezultatem szczególnej aktywności strony tureckiej w zbliżeniu obu obediencji i okazją do rozmów z reprezantami większości obediencji regionu. W 2009 roku Wielka Loża Turcji obchodzić będzie 100 lecie swojego powstania.

Redakcja wlnp.pl

2008-05-09
W dniach 9 - 11 maja na Zamku Joannitów w Łagowie odbyło się braterskie spotkanie Braci z Loży Nr 7 "Pod Szcześliwą Gwiazdą" pracującej na Wschodzie Warszawy, oraz Loży Nr 3 "Most" pracującej na Wschodzie Czeskiej Pragi.

Loża "Most" założona została w 1925 roku przez siedmiu niemieckojęzycznych Braci z Loży "Lessing zu den drei Ringen", pracującej na Wschodzie Pragi Czeskiej. Obecnie Loża liczy ponad 40 członków, głównie w średnim wieku. Kontynuując swój międzynarodowy charakter, Bracia z Loży "Most" chętnie biorą udział w spotkaniach międzynarodowych. Chętnie też organizują podobne spotkania u siebie, czego przykładem było ubiegłoroczne spotkanie na zamku w czeskim Kuninie, z Braćmi z Loży Nr 7.

Redakcja wlnp.pl

2008-04-11

Dnia 11 kwietnia miało miejsce spotkanie recepcyjne, podczas którego W:. M:. Wielkiej Loży Litwy Gedyminas Kavaliauskas podejmował reprezentantów Wielkich Lóż.

Następnego dnia w południe odbyło się posiedzenie Wielkiej Loży Litwy. Wielką Lożę Narodową Polski reprezentowali Wielki Bibliotekarz oraz Gwarant Przyjaźni Wielkiej Loży Litwy przy WLNP. Bracia w imieniu Wielkiego Mistrza WLNP przekazali braterskie pozdrowienia, podziękowali za zaproszenie i wyrazili radość z powodu dotychczasowej współpracy i perspektywy dalszego rozwoju wzajemnych braterskich kontaktów między obu Wielkimi Lożami. Złożyli także gratulacje Wielkiemu Mistrzowi w związku z reelekcją na następną kadencję i przekazali egzemplarz reprintu Statuts et Réglements Généraux de l’Ordre des Franc-Macons z 1781 roku, napisanych w oparciu o Konstytucję angielską zaznaczając, że posługiwał się tym zbiorem ustaw wprowadzonych pod młotkiem Ignacego Potockiego Wielki Wschód Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Po pracach rytualnych i przejściu na Uniwersytet zorganizowano zwiedzanie z przewodnikiem dekorowaną freskami Salę Biblioteki, a następnie w bazylice Św. Jana , słynnej z doskonałej akustyki, odbył się koncert, w programie którego znalazły się kompozycje F.G. Händla, B. Marcello, A. Caldary, Ch. Gounoda, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, i C. Francka.

Bankiet wydany w auli uniwersyteckiej miał bardzo uroczysty charakter i zgromadził licznych Braci wraz z damami. Reprezentanci WLNP wraz z żonami zasiedli po prawej ręce Wielkiego Mistrza.


Redakcja wlnp.pl


2008-03-08
Podczas uroczystego zgromadzenia Wielkiej Loży, które miało miejsce 8 marca 2008 roku w historycznych komnatach klasztoru Strahov, Bracia i Loże pracujące wcześniej w Wielkim Wschodzie Czech (Veliký Orient Český) oraz Loże 'Humanizmus' i 'Bratislava' pracujące bezpośrednio pod jurysdykcją Wielkiego Wschodu Francji zostały oficjalnie włączone do Wielkiej Loży Czech. W ceremonii uczestniczyły delegacje Wielkich Mistrzów Niemiec, Austrii, Łotwy i Polski oraz jedenaście delegacji z innych Wielkich Lóż.

Podczas tej samej uroczystości został utworzony Dystrykt Wielkiej Loży Słowacji, co stanowi ostateczny krok przed utworzeniem Wielkiej Loży Słowacji.

Wolnomularstwo w Republikach Czeskiej i Słowackiej liczy teraz 450 braci pracujących w 20 lożach.

redakcja@wlnp.pl

2008-03-01
W dniu 1 marca odbyły się ceremonie konsekracji nowej loży "Silesia" pracującej na Wschodzie Katowic oraz ceremonia Instalacji jej Czcigodnego Mistrza.
Uroczyste prace, pod przewodnictwem WC WM WLNP, poza delegacjami z Polski, uświetnili goście z Włoch, Holandii, Niemiec oraz Francji.

redakcja@wlnp.pl

2007-12-01

W pierwszych dniach grudnia WC WM WLNP przybywał z oficjalną wizytą w Paryżu, gdzie pośród wielu innych delegacji uczestniczył w instalacji nowowybranego WC Wielkiego Mistrza GLNF Brata Francois STIFANI. Podróż ta umożliwiła osobiste wręczenie jubileuszowej pamiątki WLNP WC Braciom Janowi Winczakiewiczowi i Jean Wojciechowi Sicińskiemu oraz wizytę na wspólnych pracach Lóż Copernic et Vox Ucrainae na Wschodzie Neuilly pracujących.

redakcja@wlnp.pl


2007-11-22
Działając na mocy przepisu Art. 122 Konstytucji, Wielka Loża Narodowa Polski dnia 23 czerwca 2007 roku ery światowej zebrana pod młotkiem Najczcigodniejszego Wielkiego Mistrza BR.: Marka Złotka-Złotkiewicza, w składzie świateł i urzędników Wielkiego Warsztatu oraz Czcigodnych i Deputowanych Lóż przystąpiła do jej kolejnej rewizji. Utrzymując podstawowe zasady Konstytucji dokonała pracy kolejnego jej ociosania przez uchwalenie ustawy Mularstwa Polskiego w nowym brzmieniu.

redakcja@wlnp.pl

2007-06-23

23 czerwca 2007 r. Wielka Loża Narodowa Polski zebrała delagatów wszystkich loż obediencji na corocznym Walnym Zgromadzeniu członków. Przedstawiono sprawozdania członków zarządu stowarzyszenia i komisji rewizyjnej po czym zgromadzenie udzieliło władzom absolutorium za rok 2006/2007. W spotkaniu brał udział Wielki Namiestnik Zjednoczonych Lóż Niemiec WB Brat Ruduger TEMPLIN. Z okazji mijającego 15-lecia obudzenia WLNP i 225 lecia powstania w Polsce regularnej obediencji WC WM wręczył byłym Wielkim Mistrzom WLNP jubileuszowe dokumenty wraz z pierwszymi egzemplarzami reprintu Statutu z roku 1781 z exlibrisem Wielkiego Bibliotekarza Brata Krzysztofa ZAŁĘSKIEGO. Dokument ten będzie podstawą do prac nad dokumentami zasadniczymi obediencji której powstanie w roku 1781 uznała Wielka Zjednoczona Loża Anglii. Wielki Mistrz przyznał ponadto specjalne jubileuszowe nagrody WC Braciom Janowi WINCZAKIEWICZOWI i Jean Wojciechowi SICIŃSKIEMU. Nazajutrz odbył sie tradycyjny piknik świętojanski z udziałem rodzin i zaproszonych gości.

redakcja@wlnp.pl


2007-04-28

28 kwietnia miała miejsce instalacja nowowybranego WC Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Republiki Czech Hynka BERANA. W uroczystości brało udział 24 delegacji z różnych krajów, w tym Wielcy Mistrzowie z Andorry, Armenii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Cypru, Luksemburga, Polski, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch.

redakcja@wlnp.pl


2007-04-13

W dniach 13-15 kwietnia 2007 r. w Wilnie, Wielka Loża Litwy świętowała obchody 5-lecia swojego powstania. W uroczystościach wzięły udział delegacje z Austrii, Anglii, Bułgarii, Estonii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii i Szwecji. Delegacjom Łotewskiej i Polskiej przewodzili WC Wielcy Mistrzowie.

redakcja@wlnp.pl


2006-12-13

Pierwszy raz w historii WC Wielki Mistrz WLNP został zaproszony na uroczyste prace Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii. Uroczystośc odbyła się w Londyńskim Freemason's Hall w obecności delegacji ze Szwajcarii, Niemiec i Hiszpanii.

redakcja@wlnp.pl


2006-11-11

11 października 2006 około 40 Braci spotkało się na "Starym Zamku" we Lwowie. W uroczystości udział wzięli delegaci z Węgier, Austrii, Francji, Mołdawi oraz Polski. Podczas uroczystości dokonano:

Po ceremonii odbył się bankiet w restauracji "Szekspir".

Wielki Archiwista WLNP
Tadeusz Cegielski


2006-11-06

W dniach 27-29 października 2006 WC Wielki Mistrz WLNP przewodził polskiej delegacji na dorocznym Konwencie Wielkich Zjednoczonych Lóż Niemiec. 36 międzynarodowych delegacji pożegnało ustępującego WC Wielkiego Mistrza Klausa Horneffera, uczestnicząc w instalacji nowowybranego WC Wielkiego Mistrza na kadencję 2006-2009 Klausa Kotta.

Wielki Archiwista WLNP
Tadeusz Cegielski


2006-10-23

W dniach 20-22 października 2006 z okazji 250-lecia urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta odbyły się w Wiedniu prace Wielkiej Loży Austrii. Na zaproszenie WC Wielkiego Mistrza Michaela Krausa przybyło 27 delegacji, w tym delegacja polska z WC Wielkim Mistrzem WLNP na czele. Poza bogatym programem artystycznym i rytualnymi pracami w zabytkowej siedzibie Wielkiej Loży Austrii zorganizowano panel dyskusyjny na temat "Masoneria bez granic".

Wielki Archiwista WLNP
Tadeusz Cegielski


2006-10-21

21 października 2006 delegacja WLNP prowadzona przez WCB Paula Cierniaka uczestniczyła z okazji 20-lecia Loży Bartholdi n°500 na Wschodzie Vidauban w konsekracji nowopowstałej loży prowincjonalnej GLNF "Massilia". Prace rytualne odbyły się w Pałacu Papieskim, a uroczystą kolację wród licznych osobistości zaszczycił Maire miasta.

Wielki Archiwista WLNP
Tadeusz Cegielski


2006-10-10
W dniu 07 października odbyła się w Czechach ceremonia konsekracji niemieckojęzycznej loży "La Sincerite". Obok WC Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Czech Brata Petra Jirounka, w uroczystości wzięli udział WC Wielki Mistrz Wielkich Zjednoczonych Loż Niemiec Brat Klaus Horneffer, WC Wielki Mistrz Wielkiej Loży Austrii Brat Michael Kraus oraz WC Wielki Mistrz WLNP Brat Marek Złotek-Złotkiewicz. Miejscem spotkania był zamek Zbiroh, wieloletnia rezydencja Brata Alfonsa Muchy, którego imię przybrała francuskojęzyczna loża. Z niej to wywodzą się fundatorzy nowopowstałej loży.

Wielki Archiwista WLNP
Tadeusz Cegielski

2006-09-09
W dniu 24 czerwca 2006 na posiedzeniu Wielkiej Loży Narodowej Polski będącym Walnym Zgromadzeniem delegatów stowarzyszenia pod tą samą nazwą, odbyły się wybory Wielkiego Mistrza na kadencję 2006-2009. Został nim, wybrany jednogłośnie, dotychczasowy jej Wielki Namiestnik WC Brat Marek Złotek-Złotkiewicz. Zgromadzenie przyjęło ponadto zaproponowany przez elekta skład Wielkiego Warsztatu i Zarządu Stowarzyszenia.

09 września 2006 przy udziale oficjalnych delegacji Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, Wielkiej Zjednoczonej Loży Niemiec, Wielkiej Loży Austrii, Wielkiej Loży Izraela, Wielkiej Regularnej Loży Belgii, Wielkiej Loży Czech, Wielkiej Loży Madagaskaru, Wielkiej Loży Litwy oraz Wielkiej Loży Ukrainy miała miejsce uroczystość instalacji nowo wybranego Wielkiego Mistrza WLNP. Dokonali jej wspólnie, ustępujący WC Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski Brat Ryszard Siciński i MW Assistant Grand Master Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii Brat David Williamson. Doniosłości temu spotkaniu dodał fakt pierwszej oficjalnej wizyty w Polsce Wielkich Mistrzów Wielkiej Zjednoczonej Loży Niemiec, Wielkiej Loży Litwy i Wielkiej Loży Ukrainy. Wśród przekazanych przez dostojnych gości życzeń na szeczgólną uwagę zasługuje wystąpienie delegacji angielskiej, którego oryginalny tekst pozwalamy sobie zamieścić za zgodą autora.