Kronika 2006-2016

06.06.2015

20 Spotkanie w Szymbarku


Tegoroczne - dwudzieste - spotkanie w Szymbarku podobnie jak w latach poprzednich odbyło się we współudziale Braci z lóż polskich oraz pracujących w lożach zagranicznych.  Prace odbyły się pod Młotkiem Czcigodnych Lóż "Przesąd Zwyciężony" oraz "Iwan Łuckiewicz" - białoruskojęzycznej loży pracującej pod Konstytucją Wielkiej Loży Narodowej Polski. W czasie prac przybliżona została postać patrona loży i historia wolnomularstwa na ziemii białoruskiej.

Zgodnie z tradycją po pracach rytualnych odbył się współny piknik z rodzinami oraz przyjaciółmi podczas, którego zaprezentowano szkła pamiętkowe z okazji dwudziestego spotkania.