Kronika 2006-2016

21.06.2014

Zapalanie Świateł w Loży "Pavol Josef Safarik" na Wschodzie Koszyc


Dnia 21 czerwca 2014 roku w Koszycach odbyło się Zgromadzenie Wielkiej Loży Słowacji. Podczas uroczystego spotkania został nadany patent oraz zapalone Światło w nowej Loży "Pavol Josef Safarik" pracującej na Wschodzie Koszyc. W czasie ceremonii zainstalowani zostali Czcigodny Mistrz Loży oraz jej Oficerowie. 

W uroczystości udział wzięły delegacje z Wielkiej Loży Ukrainy, Wielkiej Symbolicznej Loży Węgier, Wielkiej Loży Czech, Wielkiej Loży Serbii, Regularnej Wielkiej Loży Belgii oraz z Wielkiej Loży Narodowej Polski pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Aleksandra Kalinowskiego.