Kronika 2006-2016

2013-06-22

Zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski


Dnia 22 czerwca odbyło się uroczyste Zgromadzenie Wielkiej Loży Narodowej Polski. W spotkaniu udział wzięli bracia ze wszystkich lóż polskich. Podczas posiedzenia delegaci przedstawili sprawozdania z działalności lóż. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Wielkiego Warsztatu, udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia a także zaakceptowało zmiany Wielkich Urzędników zaproponowane przez Wielkiego Mistrza Aleksandra Kalinowskiego.