Kronika 2006-2016

2011-02-09

.


Dnia 9 lutego 2011 roku
odszedł do Wiecznego Wschodu

Janusz Maciejewski

współtwórca powojennego odrodzenia polskiego wolnomularstwa.
Mistrz Loży Matki „Kopernik”, kilkakrotnie wybierany jej Czcigodnym,
w latach 1994 - 1999 Wielki Mistrz, a potem Wielki Mistrz Honorowy
Wielkiej Loży Narodowej Polski.

Był naszym przewodnikiem, opiekunem i wzorem wolnomularza.
Był prawym, szlachetnym, dobrym człowiekiem.
Szanowaliśmy Go i kochali.

Bracia