Kronika 2006-2016

2008-10-04

Obudzenie i Konsekracja Loży nr. 10 „Wolność Odzyskana”


4 października odbyła się ceremonia konsekracji, której celem było obudzenie, pozostającej przez prawie 200 lat w ciemnościach, Loży „Wolność Odzyskana”. Wielki Mistrz zainstalował Br:. Nicholasa Johna Tkatschuka jako Czcigodnego Mistrza tej Loży.

Loża Internetowa 9659 z East Lancashire pracujące pod jurysdykcją UGLE uruchomiła międzynarodowy fundusz, którego zadaniem jest wspomaganie Wolnomularstwa w różnych częściach świata. Poprzez ten fundusz Loża Coronation z UGLE, przekazała wiele masońskich przedmiotów na rzecz obudzenia Loży „Wolność Odzyskana”.

W ceremonii wzięli udział delegaci z całej Polski, Anglii, Francji, Szwecji i Ukrainy.

Historia Loży „Wolność Odzyskana” i Wolnomularstwa w regionie lubelskim.

Loża „Wolność Odzyskana” pracująca w Lublinie, 250 km na wschód od Warszawy i w odległości 100 km od granic Ukraińskiej, swoją aktywność zakończyła prawie 200 lat temu.
Pisząc o historii Loży „Wolność Odzyskana” należy wspomnieć, że w latach 1733 do 1738 roku Ramzes Bartazan był reprezentantem polskiego Wolnomularstwa w regionie lubelskim dla Wielkiej Loży Anglii. Istnieją publikacje i dowody na to, że w tym właśnie okresie funkcjonowała w Lublinie loża, której Czcigodnym Mistrzem był burmistrz miasta Stanisław Małachowski-Łempicki.
Zapisy historyczne wskazują na to, że masoni zamieszkujący okolice Lublina, włączając w to miasto Chełm, podróżowali do loży w Lublinie. Nie odnaleziono jednak archiwum loży, nie jest także znana jej nazwa.

12 marca 1784 roku Wielki Wschód Francji uformował następną regularną loże w Lublinie o nazwie: „Wolność Odzyskana”, której Czcigodnym Mistrzem był generał Ludwik Kamieniecki. Pozostali znani członkowie loży to: Walerian Łukasiński, Kazimierz Machnicki oraz Franciszek Kozakowski. Łukasiński przeniósł się później do Zamościa i został afiliowany do tamtejszej loży „Jedność”.

W 1812 roku Wielki Mistrz Ludwik Gutakowski zmarł a jego miejsce zajął nowowybrany Wielki Mistrz Stanisław Potocki. Cztery lata później, 8 czerwca 1816 roku, zostały uformowane dwie nowe loże w Lublinie: „Równość” oraz druga o podobnej nazwie „Świątynia Równości”. Obie loże zostały uśpione w 1821 roku.

Zamknięcie lóż zapoczątkowało prawie stuletni zmierzch Masonerii w Lublinie, aż do roku 1912 kiedy to została utworzona paramasońska loża „Wolny Oracz”, bedąca częścią Zakonu Le Droit Humaine. Loża została stworzona dzięki kontaktom pomiędzy lożami mieszanymi w Warszawie i Paryżu. Niestety loża „Wolny Oracza” została zamknięta w 1938 roku.

Z myślą o reaktywacji loży „Wolność Odzyskana”, pomiędzy 1935 a 1938 rokiem spotykał się Trójkąt Masoński. Niestety bez sukcesu.

W marcu 2007 roku został zawiązany Trójkąt Masoński „Wolność Odzyskana”, z myślą aby dokonać ponownej konsekracji loży we Wrześniu 2008. Zachowano pierwotną nazwę loży jako znak uznania dla historii Masonerii w Lublinie.

Chcemy aby nasza na nowo obudzona loża „Wolność Odzyskana” była prawdziwie uniwersalną loża, w której członkami będą Polacy, Francuzi i Anglicy i którą odwiedzać będą, taką żywimy nadzieję, goście z innych krajów.

Czcigodny Mistrz Loży Nr. 10 „Wolność Odzyskana”
Cz:. M:. Nickolas John Tkatschuk